Brusseau

/

Brusseau@School

In samenwerking met de Brede School (programma ter bevordering van de samenwerking tussen scholen en de rest van de samenleving) organiseert BrusSEau een reeks workshops rond regen in België, de algemene hydrologische cyclus en de verandering ervan in een stedelijke omgeving. Het project wordt verwezenlijkt samen met een klas van het 5e middelbaar van het Sint-Pieterscollege (J.-B. Verbeyststraat in Jette) en wil de wetenschappen op school promoten. Het project wil ook de school in ruime zin (andere leerlingen, leerkrachten, ouders) sensibiliseren voor het waterbeheer in de stad en daarbij de opportuniteiten voor het gebruik van regenwater in schoolgebouwen benadrukken.

Het project is opgesplitst in verschillende delen.

Tijdens de eerste workshop (die plaatsvond op 24/01) konden de leerlingen meer te weten komen over de verschillende componenten van de hydrologische cyclus, zowel in een natuurlijke als een stedelijke omgeving. Ze plaatsten ook een pluviometer op de speelplaats van de school om zo gedurende de maand februari metingen met betrekking tot de regenval te doen volgens een wetenschappelijk protocol. De ingezamelde gegevens werden dan gebruikt als basis voor de volgende workshop.

Tijdens een tweede workshop analyseerden en verwerkten de leerlingen de waargenomen metingen (28/02). Aan de hand van cartografische en wiskundige tools konden ze een hydrologische vergelijking maken tussen het nabijgelegen Garcetpark en de school. Daaruit bleek dat het schoolcomplex, voor dezelfde omvang, 5 keer meer wegvloeiend water genereert dan het park, namelijk 100 000 l enkel en alleen voor de maand februari! Dit verschil kan onder andere verklaard worden door de erg ondoordringbare aard van de bekledingen van de school, zowel voor de daken als de speelplaats.

Nadat de leerlingen zich bewust waren geworden van de hoeveelheid heel weinig vervuild regenwater die elke maand op het gebouw valt en rechtstreeks naar de riool wegvloeit, werd hen gevraagd om hun onderzoek en inrichtingsvoorstellen uiteen te zetten voor de rest van de school tijdens Wereldwaterdag (22/03). Allemaal samen gaan ze nu proberen om dit cijfer zoveel mogelijk naar beneden te halen door de opslag en het hergebruik van regenwater in de gebouwen te bevorderen en zo van het Sint-Pieterscollege een sterkere school te maken die zich rechtstreeks inzet voor het waterbeheer in Brussel.