Brusseau

/

Een oplossing zoeken voor de overstromingen, samen met de bewoners

Brusseau is een onderzoeks- en actieproject dat georganiseerd wordt door een team van activisten-onderzoekers, hydrologen-fietsers, biologen-duikers, historici-stedenbouwkundigen en architecten-designers met belangstelling voor de relaties tussen stad en water.

 

 

Brusseau buigt zich in het bijzonder over de Brusselse overstromingen die soms een fenomenale omvang hebben …

 

 

… en die meestal niet echt duidelijk zichtbaar zijn, maar daarom niet minder schade berokkenen aan de mensen die er het slachtoffer van zijn.

 

Om deze problemen goed te begrijpen en aan te pakken, verzamelt het team van BrusSEau zoveel mogelijk informatie, kennis en waarnemingen van bewoners.

 

Aangezien het water in de valleien van boven naar beneden stroomt, werken we op schaal van de stroomgebieden.

 

 

De bewoners die leven binnen de stroomgebieden vormen wat we de Hydrologische gemeenschappen (HG) noemen.

Brusseau stelt de uitwerking van test-HG voor.

 

 

Het doel: de lokale problemen identificeren en samen inrichtingsprojecten uitwerken om deze op te lossen.

In die optiek organiseren wij verkennende wandelingen.

 

 

Het gaat eromproblemen waar de bewoners mee geconfronteerd worden te identificeren en te bespreken …

 

 

…en oplossingen te bedenken om het regenwater hogerop op te vangen om zo te voorkomen dat het over de steenwegen stroomt en overstromingen veroorzaakt bij de bewoners onderaan de vallei.

 

 

Daarna brengen we deze problemen samen in kaart.

 

 

We noteren de geïdentificeerde problemen en opportuniteiten op papier, zoals hier, de aanwezigheid van een “slapend afwateringskanaal” dat het regenwater naar de rivier zou kunnen leiden in plaats van naar de kelders van de bewoners.

 

Brusseau voedt deze voorstellen met aanvullende opzoekingen, uitgevoerd door leden van het team of door bewoners, in de archieven …

 

… of op het terrein, met een reeks instrumenten om bijvoorbeeld de diepte van de grondwaterlaag te meten in een tuin die regelmatig overstroomt …

 

 

… maar ook door aperitiefconferenties te organiseren, bijvoorbeeld met de Franse landschapsarchitect Christian Piel, over de plaats van het water in het stedelijke landschap.

 

 

Brusseau is nog maar net begonnen en de projecten worden stap voor stap uitgewerkt, samen met de bewoners.

Het team van Brusseau wil hen dan ook hartelijk danken voor hun inzet en kostbare steun:

 

 

We willen ook alle andere mensen die van dichtbij of van ver meewerken aan het project bedanken.

 

Bedankt Moxs voor het grafische ontwerp en de ontwikkeling van deze website.