Brusseau

/

De hypothese Doolhofbeek

Aan de basis van deze hypothese ligt het werk van de burgerarchivarissen: ze hebben verschillende documenten opgediept en vergeleken, wat een van de vele waterlopen van Vorst uit de vergetelheid heeft gehaald, de Doolhofbeek. Deze ontsprong langs de kant van Forest-Domaine (1), voedde verschillende vijvers onder de aardebaan van de huidige Ukkelselaan (5)  die gedeeltelijk op palen gebouwd werd. De beek voedde vervolgens de vijver van de tuinen van de drukkerij De Rijcker (6) om dan via een ondergrondse leiding (spuigat) (7)onder de hoge berm van de spoorweg te lopen en uiteindelijk te verdwijnen in een labyrint (10)van sloten op de vlakte van Vorst.

Uit hydrologische waarnemingen blijkt dat de oude vallei van deze beek overeenstemt met een zone waarin heel wat afwateringen zijn, voornamelijk langs de V. Rousseaulaan (3).

De overlapping van historische gegevens en hedendaagse waarnemingen bevestigt de mogelijkheid van een NSRdie het water van het stroomgebied naar denieuwe Leybeek(9)zou brengen.

Bovendien zou deze nieuwe stadsrivier de geheimzinnige Fontein van de Faun (2), nu verscholen tussen de plantengroei van Forest-Domaine, weer tot leven kunnen wekken.

 

Nu is het de bedoeling om met behulp van WCSde hydrologische stromen preciezer te meten, om zo met cijfergegevens de intuïtie en de historische opzoekingen van de bewoners te staven.