Brusseau

/

Welke vooruitzichten voor de overstromingen?

 

 

 

Stadsvernieuwingscontracten (SVC) zijn gewestelijke planningsprogramma’s waarbij meerdere gemeenten zijn betrokken. De perimeter van het SVC4 strekt zich uit langs twee assen: de Voor-Zenne (onderaan de vallei, langs de spoorlijnen)en de grote lanen die naar het Rochefortplein leiden (Wielemans Ceuppenslaan, Koningslaan en Parklaan). Dit gebied staat bekend om zijn overstromingsproblemen en wordt gevoed door regenwater vauit de hoogten van het Dudenpark en het Park van Vorst.

 

Vooraleer in dit gebied wordt ingegrepen, moet worden nagegaan wat de beste manieren zijn om het water zodanig te beheren dat het overstromingsrisico afneemt en er een co-existentie tot stand komt tussen de watercyclus en het dichte stedelijk weefsel.De hydrologische studie die door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Brusseau werd uitgevoerd, zal in het volledige actieprogramma moeten worden geïntegreerd.

 

De richtlijnen, conclusies en interpretaties van de resultaten zullen nu woensdag 6 november worden gepresenteerd en besproken.