Brusseau

/

Duurzaam wijkcontract Magritte: Dit is (nog) geen Nieuwe stadsrivier

Sinds dit jaar (2018) heeft Jette een nieuw Duurzaam wijkcontract (DWC), dat Magritte genoemd werd naar de schilder die in de Esseghemstraat woonde. Het programma omvat een luik over water dat sterk geïnspireerd is door Brusseau. Het Bruss’atelier dat in november 2017 werd georganiseerd samen met de Franse landschapsarchitect Christian Piel was onder andere en gelegenheid om bepaalde voorstellen te verduidelijken.

Het DWC biedt hier interessante opportuniteiten. De perimeter strekt zich uit over het stroomgebied van de Molenbeek, vanaf de heuvelrug (die grosso modo de Leopoldstraat volgt). De perimeter wordt doorkruist door de talweg en de Molenbeek die onder de spoorweg lopen (lijn van Dendermonde).

Het project van het DWC biedt verschillende mogelijke combinaties met de voorstellen van BrusSEau: zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om het momenteel braakliggende terrein langs de spoorweg om te vormen tot een groene strook. Een dergelijke groene ruimte zou een ander beheer van het afvloeiingswater mogelijk maken en een deel van het water van de hoger gelegen zone kunnen opvangen. We hebben het dan voornamelijk over het water dat terechtkomt in de riolen en dat deze doet overlopen langs de kant van de Dupréstraat. De Augustijnernonnenstraat, die van de heuvelrug naar het lagergelegen deel van het stroomgebied loopt, zou een voorbeeldstraat kunnen worden wat het waterbeheer betreft. Interventies in verschillende eilandjes bieden opportuniteiten om watereilandente ontwikkelen. Ten slotte zou meer dan een interventie in het kader van het DWC de mogelijkheid bieden om een sociale dimensie van de voorstellen van BrusSEau te verwezenlijken.

Wij willen nu onze banden met de bewoners en lokale spelers versterken om al deze pistes verder te verkennen.