Brusseau

/

Quelles perspectives pour les inondations / Welke vooruitzichten voor de overstromingen?

Présentation publique de l’étude hydrologique du Contrat de rénovation urbaine avenue du Roi.

MIRO rue de Mérode 449, Forest.

 

Publieke voorstelling van de hydrologische studie van het Stadtsvernieuwingscontract Koningslaan.

MIRO Merodestraat 449, Vorst.