Brusseau

/

News van de Hydrologische gemeenschappen Vorst Zuid

 

We waren met veel op 2 mei om een stand van zaken op te maken van onze twee belangrijke aandachtspunten binnen de Hydrologische gemeenschap Vorst Zuid: de Abdij en de hypothese Doolhofbeek-Leybeek.Wat dit laatste punt betreft, kon het hydrologische team van BrusSEau enkele lessen trekken uit metingen en bezoeken op het terrein. Een stukje van de stroom is nog altijd zichtbaar. De stroom ontspringt in de vijver van de toekomstige IPPJ, loopt onder de spoorweg door om dan uit te monden ter hoogte van de achterkant van de opslagplaatsen aan de Marguerite Bervoetslaan. Het zou mogelijk zijn om het grijze water om te leiden en de stroom te restaureren of zelfs te verlengen tot aan de NSR die voorzien wordt in een lagergelegen vastgoedproject.

 

Oude en nieuwe rivieren

Hogerop is het niet makkelijk om de bronnen terug te vinden. De gemeentearchieven geven nochtans precieze aanwijzingen over de ligging ervan, maar de ondergrondse waterlagen zijn waarschijnlijk aanzienlijk verschoven door de verstedelijking. Dit gezegd zijnde, daar waar we niets terugvinden van de oude hydrografie kunnen we wel landschappelijke NSR creëren die het wegvloeiend water kunnen opvangen. Dit geldt ook voor de omgeving van de abdij. Hier herinneren de archieven ons aan het vroegere bestaan van een waar kluwen van beken en sloten. Opnieuw moeten we op zoek gaan naar wat er nog van overblijft en/of een nieuw stedelijk landschap bedenken waar meer plaats is voor helder water. Het onderzoek gaat verder