Brusseau

/

Renovatie van het park van Vorst: Het advies van Brusseau

Na acht jaar voorbereidende onderzoeken en analyses werd het project voor de renovatie van het park van Vorst voorgesteld aan de burgers via een openbare enquête tijdens de eerste twee weken van januari. Hoewel het project over het algemeen goed onthaald werd, wekte deze renovatie bij de inwoners van Vorst en heel wat andere gebruikers van het park ook wat angsten op met betrekking tot de voorziene inrichtingen. De gemeente vond het dus belangrijk om op 30 januari naar deze meningen te luisteren tijdens een overlegcomité met bewoners, instellingen en promotoren van het project. Het team van Brusseau was ook aanwezig en uitte enkele opmerkingen [lees meer]