Brusseau

/

Wandeling en Map-it in de wijk van Hoogtepunt 100

 

Met het vooruitzicht van toekomstige inrichtingen in de wijk Hoogtepunt 100 (Park van Vorst, Panorama) en als reactie op de oproep van wijkcomités (met name van het nieuwe comité van de A. Bertrandlaan), organiseert Brusseau op zaterdag 10 junieen wandeling gevolgd door een workshop cartografie. Het doel is om de omgeving beter te leren kennen, polshoogte te nemen van wat er allemaal leeft en de kennis van iedereen te verzamelen om dan een zo goed mogelijke evaluatie te maken van de mogelijkheden die een antwoord kunnen bieden op de waterproblematiek in deze regio. Sluit je bij ons aan!

Hoewel het hoger gelegen deel van de gemeente Vorst vaak niet echt last heeft van waterschade, is het een doorslaggevende zone in de strijd tegen de overstromingen en bij de creatie van een Solidariteit van de stroomgebieden. Het grote aandeel groene ruimtes biedt immers een groot retentie- en infiltratiepotentieel voor regenwater. Dat zou niet alleen het rioolnet ontlasten en de accumulatie van wegvloeiend water in het lagergelegen deel verminderen in geval van hevige regenval, maar ook de problemen van erosie van de steile straten en wegen verminderen.

Een geleid bezoek in samenwerking met de bewoners zal leiden tot uitwisselingen over de wensen en dromen van de bewoners voor de toekomst van hun wijk, en ook over de belangen en problemen die hun stempel drukken op deze zone: de Alexandre Bertrandlaan waar voor een fietspadproject van de MIVB een groot aantal bomen gekapt zouden moeten worden; de Panorama-tuin waarvoor we samen landschappelijke inrichtingen zouden kunnen bedenken die het regenwater kunnen opvangen.

Na de wandeling volgt een participatieve workshop Map-it. Het is de bedoeling om de ideeën en uitwisselingen dan uit te schrijven op een kaart met behulp van symbolen om zo de waarnemingen van tijdens de wandeling bij elkaar te brengen en te illustreren. Dankzij deze projectie kunnen we de hypotheses die ontwikkeld moeten worden op het vlak van hydrologie zo goed mogelijk evalueren. Ze kunnen dan dienen als basis voor een diepgaander onderzoek, als specifiek aandachtspunt.

Deze diagnostische wandeling zou van cruciaal belang kunnen zijn. Zouden we het water kunnen vasthouden en laten infiltreren in de omgeving van Hoogtepunt 100, zodat de bouw van een stormbekken onder de Lainésquare – dat de Jardin Essentiel in gevaar zou kunnen brengen – vermeden kan worden terwijl de overstromingen beneden in de vallei verhinderd worden, wat toch het belangrijkste is? Een raadsel dat we samen moeten oplossen … Afspraak op 10 juni om 14 uur voor de kerk van Hoogtepunt 100.