Brusseau

/

Expo – Vorst Gevoelig voor Water

 

De Participatieve Onderzoeksactie Brusseau (Co-create Innoviris 2017-2019) maakte het mogelijk om de inzichten inzake de Brusselse problematiek van wateroverlast te verrijken, dit door de (lokale) kennis van stadsbewoners en -gebruikers te koppelen aan wetenschappelijke kennis en methodes. De combinatie van beide soorten kennis toonde aan dat een co-creatieve dynamiek en capaciteit mogelijk is, zowel voor het opbouwen van een diagnose van de problematiek van wateroverlast (alsook andere hydrologische problemen) als voor het formuleren van mogelijke oplossingen. De tentoonstelling toont de resultaten voor de flanken van Vorst-Noord. Kunnen ze een inspiratie vormen voor toekomstige acties in het kader van het Duurzaam Wijkcontract ‘Wiels aan de Zenne’? In ieder geval vormen de resultaten van het participatieve actieonderzoek van Brusseau echter al de basis van het door Innoviris gesteunde experimentele platformproject Brusseau bis, dat zich in de opstartfase bevindt.

 

Van 21 februari tot 23 Maart 2021

 

Openingsuren:

ma-don-zat : 14-17h

vri : 10-12h

din: 17-20h

 

Reservatie verplicht!: https://www.universe.com/events/expo-forest-sensible-leau-tickets-ZNDVL2