Brusseau

/

Bruxelles sensible à l’eau: l’expo / Brussel gevoelig voor water: het Expo

Du 15 novembre au 15 décembre 2019. Du mercredi au samedi, de 11h à 18h.

L’exposition Bruxelles sensible à l’eau présente les travaux réalisés dans le cadre de la recherche-action participative Brusseau. Les projets présentés dans cette exposition montrent que la collaboration étroite entre des chercheurs et des habitants peut apporter des solutions concrètes, durables et innovantes aux problèmes des inondations, susceptibles d’enrichir et de nourrir les pratiques institutionnelles actuelles.

Van 15 november tot 15 december 2019. Van woensdag t.e.m. zaterdag, van 11u tot 18u.

De tentoonstelling Brussel gevoelig voor water presenteert het werk gerealiseerd in het kader van de participatieve onderzoeksactie Brusseau. De gepresenteerde projecten in deze tentoonstelling tonen dat een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en bewoners concrete, duurzame en innovatieve oplossingen kunnen aandragen inzake de problematiek van wateroverlast en overstromingen, die bovendien een verrijking kunnen bieden voor de actuele, dagelijkse institutionele praktijk.