Brusseau

/

Vers une meilleure gestion de l’eau de pluie à Berchem-Sainte-Agathe

FR

Pour lutter contre les inondations et améliorer le paysage urbain

 

Le Samedi 20 Novembre, vous êtes conviés à participer à une promenade-diagnostic pour comprendre les enjeux de l’eau en ville et partager vos connaissances des problèmes et besoins hydrologiques du quartier (inondations, manque d’eau, etc.).

Le territoire considéré s’étend du cimetière de Berchem-Sainte- Agathe à l’avenue du Hunderenveld en passant par le bois du Wilder et les rues du Broek et de l’Azur, notamment.

La promenade sera suivie d’une séance de cartographie collective qui permettra aux habitants d’inscrire les observations faites durant la promenade et de proposer des solutions. Les apports de chacun.e comptent ; tout le monde est le bienvenu !

 

Promenade : rendez-vous à 10h au carrefour entre l’avenue du Cognassier et la drève des Maricolles, suivi d’un
lunch léger.

Atelier cartographique : rendez-vous à 13h au CPAS, 91 avenue de Selliers de Moranville.

 

 

L’évènement se tiendra dans le respect des règles sanitaires.

 

Inscriptions en ligne.

 

Flyer .pdf

 

NL

 

Om overstromingen tegen te gaan en het stadslandschap te verfraaien

 

Op zaterdag 20 november wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een diagnostische wandeling om inzicht te krijgen in de stedelijke waterproblematiek en uw kennis over de hydrologische problemen en behoeften van de wijk te delen (denk aan overstromingen,
watertekorten, …).

We bekijken het gebied dat zich uitstrekt van het kerkhof van Sint-Agatha-Berchem tot de Hunderenveldlaan, via
het Wilderbos, de Broekstraat en de Azuurstraat.

Aansluitend op de wandeling is er een collectieve karteringsessie, waarbij de bewoners de tijdens de wandeling gedane waarnemingen kunnen optekenen en oplossingen kunnen voorstellen. Ieders inbreng telt, iedereen is welkom!

 

 

Wandeling: afspraak om 10.00 uur op het
kruispunt van de Kweepereboomlaan en
de Maricollendreef, gevolgd door een
lichte lunch.

Cartografische workshop: afspraak om
13.00 uur in het OCMW in De Selliers de
Moranvillelaan 91.

 

Tijdens het event zullen de huidige
preventiemaatregelen gelden.

 

online registratie