Brusseau

/

Welke transitie voor de waterpolitiek in Brussel?


In het kader van de expositie Brussel, gevoelig voor water, organiseren de partners van het de participatieve onderzoeksactie Brusseau een publiek debat rond het thema: “Welke transitie voor de waterpolitiek in Brussel?”
Dit zal gebeuren in aanwezigheid van Mr. Alain MARON, Brussels Minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Waterpolitiek en Participatieve Democratie, alsook verschillende andere sleutelactoren.

Terwijl regenwater momenteel vaak rechtstreeks naar de riolering wordt gestuurd, als een wegwerpproduct, veronderstelt een transitie in de mate van het mogelijke een herstel van de watercyclus in de stad. De doelstellingen, in een context van de klimaatopwarming, zijn het verminderen van de overstromingsrisico’s, de vervuiling van rivieren en de kosten van de waterzuivering, terwijl ook een verbetering van de levenskwaliteit en het stedelijke landschap wordt beoogd. Deze ambitie zal slechts mogelijk zijn met de participatie van de inwoners en de gebruikers van de stad, door speciale aandacht te schenken aan de reeds aanwezige kennis en ervaring op wijkniveau die zo in directe verbinding staan met het stedelijk landschap.

Voor het debat, vertrekken we van het beoogde algemeen beleid beschreven in de Brusselse Regeringsverklaring en bouwen we op de resultaten van de verschillende situaties waarrond gewerkt werd met Brusseau. Met name casestudies in de gemeentes Jette, Vorst, St-Agatha-Berchem en Ganshoren, die ook allemaal gedocumenteerd worden in de tentoonstelling.

We hopen op een grote opkomst.